Scp 173
SCP-173.jpg

SCP-173 oma kambris

Objekti nr: SCP-173

Objekti Klass: Euclid

Erilised Isoleerimise Protseduurid: SCP-173 tuleb alati hoida kinnises kambris. Kui personalid peavad sisenema SCP-173 kambrisse, siis ei tohi siseneda vähem kui 3 inimest ja nende tagant tuleb sulgeda uks. Vähemalt kaks inimest peavad hoidma silmsidet SCP-173'ga kuni kõik personalid on lahkunud ja uks on lukustatud.

Kirjeldus: Viidud üle Alale-19 1993. Päritolu on praegusel momendil teadmata. See koosneb betoonist, Sarrusest ja sellel on ka jälgi Kryloni firma toodetud spreivärvist. SCP-173 on võimeline liikuma ja on ekstreemselt vaenulik. Objekt ei suuda liikuda kui keegi seda vaatab. Silmsidet tuleb alati hoida SCP-173'ga. Kambris viibivatel personalidel on kohustus üks teist informeerida enne pilgutamist. Objekt ründab kaela murdmise või kägistamisega. Ründamise korral on personalidel kohustus järgida Klass 4 ohtliku objekti isoleerimise protseduure.

Personalid on märganud, et kui kedagi kambris ei ole, siis on kuulda kraapimise häält. Seda peatakse normaalseks, ning käitumise muutuste korral tuleb sellest teatada HMCL järelvaatajale.

Punakas pruun aine põrandal on väjaheidete ja vere segu . Nende päritolu on teadmatu. SCP-173 kambrit tuleb puhastada iga kahe nädala tagant.


Looja informatsioon

The image used in the SCP-173 article is the art piece "Untitled 2004" by Izumi Kato. The photograph was taken by Keisuke Yamamoto. All rights are reserved by the artists.

A note of caution: SCP-173 is a secondary use of the image of the art piece "Untitled 2004", which was created by Izumi Kato. The concept of SCP-173 does not have any relationship with the artist's original concept of "Untitled 2004".

The sculpture, its likeness, and the photograph have not been released under any Creative Commons license. Only the text of this article is released under Creative Commons. This sculpture and its likeness may not be used for commercial purposes under any circumstances. Izumi Kato has graciously chosen to allow the use of the image of "Untitled 2004" by the SCP Foundation and its fanbase for non-commercial purposes only.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License